Zmysluplné využitie solárnej energie

GOLDBECK Solar

Vlastná energia
– ekonomická stabilita

Inovácia

Engineering Made in Germany

Technické kompetencie sú kľúčom k optimálnej práci fotovoltaického zariadenia. GOLDBECK tradične stavia na tejto kompetencii „Made in Germany“. Vidíme to napríklad na montážnom systéme „SUNOLUTION“. Je jeden z najľahších svojho druhu, veľmi odolný voči teplote a UV žiareniu a je normatívny aj vďaka jednoduchej montáži. GOLDBECK ho vyvinul v spolupráci so spoločnosťou BASF. Plastové prvky vyrába spoločnosť Ensinger GmbH v procese vstrekového odlievania. Ďalšie dôležité stavebné prvky si spoločnosť GOLDBECK vyrába vo vlastných závodoch. Vlastná výroba spoľahlivo zaručuje stále rovnakú kvalitu. Do systému SUNOVATION plynie celé know-how skupiny GOLDBECK. Plánovanie nosníkov, konštrukcia a statika a samotná výroba v Nemecku vedú k jedinečne kvalitnému produktu na trhu.

„Správanie spotrebiteľov na trhu sa bude orientovať na znižovanie spotreby energie alebo budovanie vlastných zdrojov zásobovania a jej akumulácie energie.“
Björn Lamprecht | Konateľ GOLDBECK Solar GmbH

Hospodárnosť

Zožať, čo nám slnko daruje 

Slnko je bezplatný a nevyčerpateľný zdroj energie. Môžeme ho využívať – deň čo deň. Naše solárne zariadenia sú zamerané na hospodárnosť, efektivitu výnosov zároveň zabezpečujú cenovo výhodné riešenie pre vysokú hospodárnosť. Vďaka premyslenému systému ich možno rýchlo použiť, dajú sa rýchlo vytvoriť a efektívne nainštalovať.

Solídnosť

Solídnosť od základu

Ako rodinný podnik GOLDBECK zastáva overené hodnoty. Ich základom je ľudskosť, pracovitosť a zodpovednosť. Ako súčasť pevnej siete žijeme našimi hodnotami v službách zákazníkom. Zakladateľ a konateľ Joachim Goldbeck predstavuje rodinnú tradíciu, a tak spája kompetenciu výstavby so solárnou energiou. Pre zákazníka je dôležité mať spoľahlivého partnera, ktorý mu na súčasnom zložitom trhu ponúkne istotu a stabilitu.

Bezpečnosť

GOLDBECK ako partner – spoľahlivý a kompetentný

Ten, kto staví na solárne systémy od spoločnosti GOLDBECK, neriskuje – a to počas celého životného cyklu solárneho zariadenia. Využívame len overené systémové riešenia a vysokokvalitné komponenty a pri inštalácii, detailnom monitorovaní a údržbe dodržujeme najvyššie bezpečnostné štandardy. A aby sme mohli vylúčiť nebezpečenstvá a poruchy v prevádzke, spôsobené zlým počasím, radi skoordinujeme a zrealizujeme rozsiahle ochranné zariadenia, napríklad ochranu pred bleskom a zabezpečenie zariadení.

Poradenstvo

Komunikácia – od začiatku

Realizácii solárneho zariadenia vždy predchádza intenzívne poradenstvo. Spolu so zákazníkmi preberáme varianty, špecifické pre danú lokalitu, a vysvetľujeme im výhody a nevýhody. Odporúčanie určitého riešenia sa vždy viaže na konkrétne využitie a výpočet dlhodobej hospodárnosti. Ďalším bodom poradenstva je stále dôležitejšia cieľová hodnota „vlastného využitia elektriny“. Špecialisti GOLDBECK Solar sú vám k dispozícii aj so svojim rozsiahlym know-how. Ďalším bodom poradenstva je stále dôležitejší „model prevádzkovateľa“. Popri klasickej spotrebe energie existujú riešenia dodávky elektriny, prenájmu fotovoltaického zariadenia alebo iných foriem priameho marketingu. Spoločne s vami identifikujú naši špecialisti zdroj najväčšieho prospechu a správny model pre vás.

Trvalá udržateľnosť

Prevziať zodpovednosť – na niekoľko generácií 

Ten, kto staví na solárne systémy od GOLDBECK, neriskuje – a to počas celého životného cyklu solárneho zariadenia. Využívame len overené systémové riešenia a vysokokvalitné komponenty a pri inštalácii, detailnom monitorovaní a údržbe dodržujeme najvyššie bezpečnostné štandardy. A aby sme mohli vylúčiť nebezpečenstvá a poruchy v prevádzke, spôsobené zlým počasím, radi skoordinujeme a zrealizujeme rozsiahle ochranné zariadenia, napríklad ochranu pred bleskom a zabezpečenie zariadení.

GOLDBECK SOLAR GmbH

Hirschberg

GOLDBECK SOLAR GmbH
Goldbeckstrasse 7
69493 Hirschberg a.d. Bergstrasse

Fon + 49 6201 8777 5557
Fax + 49 6201 8777 5509

na stránku Hirschberg

Kontakt


Ďalšie témy