Nehnuteľnosti s komplexnou, hospodárnou a transparentnou starostlivosťou

Ansprechpartner

Integrované služby pre budovy

GOLDBECK Gebäudemanagement GmbH & GOLDBECK PROCENTER GmbH
Ummelnerstr. 4-6
33649 Bielefeld

Fon +49 521 9488 2600
Fax +49 521 9488 2601

Kontakt


Ďalšie témy