Parking wielopoziomowy Wehlistraße, Wiedeń

Obiekt referencyjny Parkingi wielopoziomowe

Rok budowy: 2012
Czas budowy: 8 miesięcy
Wielkość: 422 miejsca parkingowe

Więcej referencji

Wszystkie referencje

Więcej tematów

Szkoła średnia w Barleben

W lutym 2006 roku po dwuetapowym procesie przetargu rozpisanym w całej Europie, w którym wzięło udział ponad dziesięć przedsiębiorstw, firma GOLDBECK Public Partner GmbH (GPP) rozpoczęła projekt pilotażowy kraju związkowego Saksonia-Anhalt.

Prospekt — budowa hal

Realizacja hali to złożone zadanie. Proces ten rozpoczyna się wyborem odpowiedniej działki, zintegrowanym projektowaniem a kończy realizacją budowy.