Dane firmy

GOLDBECK GmbH
Ummelner Straße 4–6
33649 Bielefeld
Telefon 05 21 / 94 88 - 0

Zarząd: Jörg-Uwe Goldbeck, Jan-Hendrik Goldbeck, Uwe Brackmann, Uwe Kamann, Lars Luderer, Oliver Schele, Hans-Jörg Frieauff

Sąd Rejestrowy Bielefeld, wpis do niemieckiego rej. handlowego HRB 7815
NIP UE: DE 257988400


Wskazówka dotycząca korzystania: 


Treści zawarte w niniejszej witrynie firmy GOLDBECK są przygotowywane z dużą starannością. Nie możemy jednak wykluczyć, że sporadycznie wystąpią błędy. Nie bierzemy z tego powodu odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność treści. Wyjątkiem jest odpowiedzialność za umyślne wprowadzenie w błąd oraz rażąca niedbałość. Dotyczy to również łączy do naszych innych stron internetowych.

 

Ochrona danych:


W niniejszej witrynie internetowej stosowana jest usługa analityki internetowej Google Analytics firmy Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z tzw. „plików cookie”, czyli plików tekstowych, które zapisywane są na komputerze użytkownika w celu analizy korzystania przez niego z witryny internetowej. Zgromadzone za pomocą pliku cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z niniejszej witryny internetowej (łącznie z adresem IP) przenoszone są na serwer w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Firma Google używa tych informacji, aby dokonać analizy korzystania przez użytkownika z witryny internetowej, aby tworzyć raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej dla jej właściciela oraz świadczyć usługi związane z korzystaniem z witryny internetowej oraz z Internetu. Firma Google przekazuje te informacje również stronom trzecim, o ile jest to wymagane przepisami prawa lub te dane przetwarzane są przez stronę trzecią na zlecenie firmy Google. Firma Google nie przekazuje nigdy adresu IP użytkownika w powiązaniu z innymi danymi Google. Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim wypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji witryny internetowej w pełnym zakresie. Poprzez korzystanie z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na edycję danych zgromadzonych przez Google w opisany powyżej sposób oraz w celu opisanym powyżej.

W każdej chwili, ze skutkiem w przyszłości, można cofnąć zgodę na zapisywanie i korzystanie z adresu IP użytkownika przez usługę Google Analytics. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Zwracamy uwagę na fakt, że w niniejszej witrynie internetowej usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zagwarantowania anonimowej rejestracji adresów IP.