Více než stavební firmy

Vítejte

„Přebíráme odpovědnost za udržitelnost našeho jednání v podnikatelské, ekologické a sociální oblasti.“
Vedení společnosti GOLDBECK

Architektura pro náročné – hospodárně postavená

Komplexní konstrukční řešení z jedné ruky

GOLDBECK staví na základě průmyslově prefabrikovaných systémových stavebních dílů rychle, hospodárně, na klíč. Jednotlivé prvky našeho systému jsou přitom flexibilně navzájem přizpůsobeny tak, že umožňují vysokou míru volnosti při plánování.

Produktové portfolio společnosti GOLDBECK

Kompetence v plánování, koncepci a péči

Průmyslové služby týkající se nemovitostí

Již v rané fázi plánování nemovitosti se vytvoří základy pro optimální koncepci používání a dlouhodobou ekonomičnost. Osmdesát procent nákladů na budovu tvoří – v přepočtu na celkový životní cyklus – provozní náklady!

Nemovitosti komplexně, hospodárně a transparentně ošetřeno